Acryl auf Holz   

  Festlicher Sommertag, 2002

      

  52 cm x 54 cm